ჩვენი გუნდი

ანა აბაშიძე

ხელმძღვანელი

იხილეთ პროფილი

ანა თავხელიძე

იურისტი

იხილეთ პროფილი

თამარ კაპანაძე

იურისტი

იხილეთ პროფილი

სოფიკო მენაბდიშვილი

იურისტი

იხილეთ პროფილი

ანა არგანაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

იხილეთ პროფილი

ნანა გოჩიაშვილი

პროექტების ხელმძღვანელი

იხილეთ პროფილი

ანიკა ტიზლიარიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების მენეჯერი

იხილეთ პროფილი

ნანა აბაშიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი

იხილეთ პროფილი

ჩვენი პარტნიორები