ჩვენ შესახებ

image

თამუნა გაბოძე

ხელმძღვანელი


2023 წლის 2 ნოემბრიდან ორგანიზაციას „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR” თამარ გაბოძე უხელმძღვანელებს.

თამარი სისხლის სამართლის ადვოკატია. მისი გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში მრავალ წელს მოიცავს. რაც შეეხება სასამართლო პრაქტიკას, თამარი 10 წელზე მეტია სასამართლოში ადამიანის უფლებებს იცავს. ის არაერთი ქალის, ბავშვისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ადვოკატია დღესაც.

თამარი ორგანიზაციაში 2020 წლიდან მუშაობს. თანამშრომლობის პერიოდში, მან არაერთ პრეცედენტულ საქმეზე იმუშავა. ის პრინციპული პროფესიონალია, რომლის ღირებულებებიც ადამიანებისათვის სამართლიანი გარემოს შექმნაზეა ორიენტირებული.  

2022 წლიდან თამარი არის სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ექსპერტი.

ასევე, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში.

თამარს აქვს ის პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევები, რაც აუცილებელია ორგანიზაციის საქმიანობის წარმატებით გაგრძელებისთვის.

2020 წლიდან დღემდე თამარი ორგანიზაციაში სისხლის სამართლის ადვოკატის პოზიციას იკავებდა.

 • 10.2001 - 07.2007 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი სპეციალობა სამართალმცოდნეობა მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
 • 05.2002 - 11.2006 წწ  ქ. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი, უფროსი გამომძიებლის თანაშემწე საზოგადოებრივ საწყისებზე.
 • 2011 - 2014წწ.  იურიდიული დახმარების სამსახური - სპეციალისტი.
 • 2014-2020 წწ. იურიდიული დახმარების სამსახური - სისხლის სამართლის ადვოკატი.
 • 2012 წ.  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სისხლის სამართალი).
 • 2013 წ.  მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ( სისხლის სამართლის).
 • 2015 წ. დამატებითი სპეციალიზაცია არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულება.
 • 2020 წ. დამატებითი სპეციალიზაცია ბავშვის უფლებათა კოდექსი.
 • 2016 წლიდან დღემდე ადვოკატთა ასოციაციის ტრენერი.
 • 2018-2019.03 წწ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, ადვოკატთა უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრი.
 • 2019-2020წწ. იურიდიული დახმარების სამსახურის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
 • 2022 წლიდან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი.
 • 2020 წლიდან დღემდე ჩვენი გუნდის წევრი. 

    პროფესიული საქმიანობის განმავლობაში მონაწილეობას იღებდა მრავალ საერთაშორისო ტრენინგში და კონფერენციაში. ნაწარმოები აქვს პრეცედენტული საქმეები, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში.

ჩვენი პარტნიორები