ანალიტიკური დოკუმენტები

გაეროს კომიტეტებში მიმართვის პროცედურები

22/03/2021
ავტორი : PHR.GE

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ქალებსა და მათ უფლებადამცველებს ყველასათვის გასაგები და ადვილად აღსაქმელი ფორმით მიაწოდოს ინფორმაცია გაეროს კონკრეტული მექანიზმების შესახებ, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია ქ

ვრცლად
17/02/2021

გენდერული სტატისტიკის შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება გენდერული ძალადობის პრევენციისა და დაძლევისათვის საქართველოში

კვლევის ავტორები: ანა არგანაშვილი, ნანა გოჩიაშვილი რედაქტორი: ნინო ბექიშვილი წინამდებარე კვლევა მომზადებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად
09/02/2021

ბავშვის უფლებები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

წარმოგიდგენთ დოკუმენტს ,,ბავშვის უფლებები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში“, რომელიც წარმოადგენს პირველ მცდელობას, გაანალიზოს პოლიტიკური პარტიების პ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად
05/02/2021

შშმ ქალთა საჭიროებების შესწავლა ქალთა სამომავლო გაძლიერებისთვის - კვლევის ანგარიში

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა პროექტის „ქალთა გაერთიანება - საქართველო, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა და გოგოების ხმის გასაძლიერებლად“ ფარგლ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად
02/02/2021

დოკუმენტი მხარდამჭერებისთვის

PHR წარმოგიდგენთ დამხმარე სახელმძღვანელოს მხარდამჭერებისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის - ,,გადაწყვეტილების მიღებაში მხარდაჭერის მოდ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად
02/02/2021

დოკუმენტი მხარდაჭერის მიმღები პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის

PHR წარმოგიდგენთ დამხმარე სახელმძღვანელოს მხარდაჭერის მიმღები პირებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის - ,,გადაწყვეტილების მიღებაში მხარდაჭერის მოდელი -

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად
01/02/2021

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია პროექტის ,,გავაძლიეროთ ბავშვების ხმა“  ფარგლებში. პროექტი განხორციელდა კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის მ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

ჩვენი პარტნიორები