ანალიტიკური დოკუმენტები

შშმ ქალთა უფლებები თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში - კვლევა

27/02/2024
ავტორი : PHR.GE

კვლევის ავტორი: ანა აბაშიძე ძალადობა ქალთა მიმართ დახურულ დაწესებულებებში ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ დამაზიანებელ რწმენა-წარმოდგენებს ქალთა სოციალური როლის შესახებ და აგრეთვე განპირობებულია

ვრცლად

ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის რისკის გაზრდა საქართველოში ყოვლისმომცველ სექსუალურ განათლებაზე უარის თქმის გამო

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს კრიტიკულ მიმოხილვას საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ყოვლისმომცველი გან

ავტორი : Admin
ვრცლად

კონტრაცეფცია: ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლობლებისთვის

კონტრაცეფციაზე წვდომა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქალის, როგორც რეპროდუქციული, ისე სექსუალური უფლების განსახორციელებლად. კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთ

ავტორი : PHR.GE
ვრცლად

სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების (სგგი) პრევენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებში

აღნიშნული სტატიით ავტორს სურს აქცენტის გაკეთება იმ ბარიერებზე, რაც შშმ პირებს, განსაკუთრებით კი ქალებს, მოწყვლადს ხდის და უზღუდავს წვდომას სექსუალურ

ავტორი : Admin
ვრცლად

აბორტის სერვისის მიწოდების ზოგადი პრინციპები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალებისთვის სტიგმისგან თავისუფალი და არადისკრიმინაციული უსაფრთხო აბორტის სერვისის მიწო

ავტორი : Admin
ვრცლად

შშმ გოგოების მხარდაჭერა გარდატეხის (პუბერტატის) ასაკში

წინამდებარე დოკუმენტი განკუთვნილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში „შშმ“) გოგოებისთვის, მათი მშობლების, მზრუნველების და ოჯახებისთვის, რომლე

ავტორი : Admin
ვრცლად

ჩვენი პარტნიორები