ანალიტიკური დოკუმენტები

შშმ ქალთა უფლებები თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში - კვლევა

27/02/2024
ავტორი : PHR.GE

კვლევის ავტორი: ანა აბაშიძე ძალადობა ქალთა მიმართ დახურულ დაწესებულებებში ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ დამაზიანებელ რწმენა-წარმოდგენებს ქალთა სოციალური როლის შესახებ და აგრეთვე განპირობებულია

ვრცლად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გამოხატვის თავისუფლება და მედია გაშუქება

აღნიშნული პუბლიკაცია, უპირველეს ყოვლისა, განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათი მოკავშირეებისათვის, რომელთა ხმაც უნდა გაძლიერდ

ავტორი : Admin
ვრცლად

სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის

დამხმარე სახელმძღვანელო იურისტებისთვის წინამდებარე კვლევის მიზანია ადამიანის უფლებების ჭრილში მიმოიხილოს სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა,

ავტორი : Admin
ვრცლად

ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (“შშმ”) პირთა სექსუალობის, სექსუალური თვითგამოხატვისა და რეპროდუქციული უფლებების აკრძალვას ხანგრძლივი ისტორია აქვს.

ავტორი : Admin
ვრცლად

ბავშვის ადვოკატი - საუკეთესო პრაქტიკა და ეთიკური საკითხები

წინამდებარე დოკუმენტში შეჯამებულია ის პრინციპები და საუკეთესო პრაქტიკა,რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვთა სამართლებრივი წარმომადგენლობის სისტემას

ავტორი : Admin
ვრცლად

თვისებრივი კვლევა: ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება და ძალადობა სპორტში

ქალთა მიმართ ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა მსოფლიოში. ძალადობის სხვადასხვა ფორმები განსხვავებული ინტენსივობით გვხვდება ყვე

ავტორი : Admin
ვრცლად

სამაგიდე კვლევა: ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება და ძალადობა სპორტში

კვლევა წარმოადგენს სპორტში ქალების შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზის ერთ-ერთ პირველ მცდელობას საქ

ავტორი : Admin
ვრცლად

ჩვენი პარტნიორები