წინამდებარე დოკუმენტში შეჯამებულია ის პრინციპები და საუკეთესო პრაქტიკა,რომლებიც საფუძვლად უდევს ბავშვთა სამართლებრივი წარმომადგენლობის სისტემას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. PHR-ის ადვოკატების გუნდთან საუბრებზე დაყრდნობით, დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს შემდეგ საკითხებზე:

(1) ბავშვთა ეთიკური წარმომადგენლობის პრინციპები;

(2) სავალდებულო ეთიკური სტანდარტები ბავშვთა წარმომადგენლობის დროს და

(3) საუკეთესი პრაქტიკა ბავშვთა წარმომადგენლობის სისტემის დანერგვისა და სასამართლო პროცესში მონაწილეობისას. 

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა USAID/PROLoG ფინანსური მხარდაჭერით.

გადმოწერე: