საკითხავი ბავშვებისთვის: ბავშვების უფლება გაერთიანების შექმნისა და მშვიდობიანი შეკრების შესახებ.

აღნიშნულ დოკუმენტში წაიკითხავთ: 
🟨 რას ნიშნავს მშვიდობიანი შეკრება?
🟨 აქვთ თუ არა ბავშვებს მშვიდობიანი შეკრებისა და საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის უფლება? 🗣️✔️
🟨 რისი გაკეთება ევალებათ სამართალდამცავ ორგანოებს ბავშვთა მშვიდობიანი შეკრების უფლების უზრუნველსაყოფად?

დოკუმენტზე იმუშავა სოფო მენაბდიშვილმა. 

დოკუმენტი მომზადდა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის PHR-ის მიერ, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.

დოკუმენტის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR-ი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებას.