საკითხავი ბავშვებისთვის: მოწმე / დაზარალებული ბავშვის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში

აღნიშნულ დოკუმენტში წაიკითხავთ: 

🟡 ვინ არის მოწმე ბავშვი?

🟡 რა უფლებები აქვს მოწმე ბავშვს?

🟡 ვინ არის დაზარალებული ბავშვი ?

🟡 რა უფლებები აქვს დაზარალებულ ბავშვს? 

დოკუმენტზე იმუშავა ანა თავხელიძემ. 

დოკუმენტი მომზადდა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის PHR-ის მიერ, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.

დოკუმენტის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR-ი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებას.