- რა არის ციფრული უსაფრთხოება? 
- რა ტიპის საფრთხეები არსებობს ციფრულ სივრცეში?
- როგორ დავიცვათ ჩვენი ციფრული უსაფრთხოება? 
აღნიშნულ საკითხებზე PHR-ის გუნდს ტრენინგი ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტმა, ლილი ფულარიანმა ჩაუტარა. თეორიული ნაწილის გარდა, ტრენინგი მოიცავდა პრაქტიკულ სავარჯიშოებსაც, რომლებიც ციფრული უნარების გაუმჯობესებაზე იყო ორიენტირებული, როგორც სამუშაო, ისე პირად სივრცეში.