საკითხავი ბავშვებისთვის: ბავშვების განათლების უფლება.

 

ამ დოკუმენტში წაიკითხავთ:

  • ვის აქვს განათლების უფლება;
  • რას ნიშნავს განათლების უფლება;
  • რა არის განათლების მიზანი;
  • ვინ არის ვალდებული დაიცვას ბავშვების განათლების უფლება;
  • სკოლაში ბავშვის მიმართ ძალადობის დაუშვებლობა.

 

 

 

დოკუმენტი მომზადდა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის PHR-ის მიერ, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.

 

დოკუმენტის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR-ი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებას.გადმოწერე: