ოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, მიმოიხილოს საქართველოში LGBTQI+ ადამიანების წინაშე არსებული პრობლემები და მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მოცემულია რეკომენდაციები, რომლებიც ეხმიანება პრაქტიკულ გამოწვევებს და სახელმწიფოს სთავაზობს მიმართულებებს ეფექტური და თანასწორი მართლმსაჯულებისთვის.

ავტორი: ანა აბაშიძე.

რედაქტორი: ნინო ბექიშვილი.

 

პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადებულია  "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მიერ," ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში ფარგლებში,  გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ ასახავდეს დონორი ორგანიზაციების თვალსაზრისს.

ფოტო: ორიგინალი წყარო