გთავაზობთ პირველ საინფორმაციო ფურცელს, რომელიც გამოიცა ორგანიზაციების „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ და „ქალი და რეალობა“ ერთობლივი ძლისხმევით.

მისი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ქალების გასაძლიერებლად მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე მოვლენების ასახვა;

შშმ ქალებისთვის ამ მოვლენებთან დაკავშირების და მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობის მიცემა.

_______________________________________________________________

ინიციატივას არასამთავრობო ორგანიზაციები - "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" და "ქალი და რეალობა" გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან პარტნიორობით ახორციელებენ.