კვლევაში მიმოხილულია საქართველოს საკანონმდებლო ბაზაში და სასამართლო პრაქტიკაში გენდერული უთანასწორობის გამოვლინებები და მიზეზები. კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციების – „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ და „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ მკვლევარების – ანა აბაშიძის, ანა არგანაშვილის, ნანა გოჩიაშვილის, თამარ დეკანოსიძისა და ანა ნაცვლიშვილის მიერ.