წინამდებარე დოკუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანების – „კოალიცია თანასწორობისთვის” – საქმიანობის რიგით მეორე ანგარიშია, რომელიც 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში კოალიციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მიმოიხილავს.

დოკუმენტში დეტალურად არის განხილული თანასწორობის მოქმედი მექანიზმების – სახალხო დამცველისა და სასამართლოს – წინაშე კოალიციის მიერ წარდგენილი საქმეები. ამ საქმეების ანალიზი დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებრივ მდგომარეობასა და მექანიზმების საქმიანობის ეფექტიანობის საკითხს აფასებს.

გადმოწერე: