წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია პროექტის ,,გავაძლიეროთ ბავშვების ხმა“  ფარგლებში. პროექტი განხორციელდა კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის მიერ.

პროექტი ,,გავაძლიეროთ ბავშვების ხმა” დაფინანსებულია ბულგარეთის

განვითარების სააგენტოს მიერ.

ანგარიში მომზადდა პროექტის ,,შეუძლებელია ბავშთა უფლებების რეალიზება მათი მონაწილეობის გარეშე “ ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ხორციელდება სომხეთის ბავშვთა დაცვის ქსელის მიერ.

პროექტი  ,,შეუძლებელია ბავშვთა უფლებების რეალიზება მათი მონაწილეობის გარეშე“ დაფინანსებულია ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.