კვლევის ავტორები: ანა არგანაშვილი, ნანა გოჩიაშვილი რედაქტორი: ნინო ბექიშვილი წინამდებარე კვლევა მომზადებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის ,,ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მონაცემების შეგროვების და ანალიზის გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR) მიერ.