გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო აგვიანებს გაეროს ბავშვთა კომიტეტის დროებითი ზომის აღსრულებას საქმეზე, რომელიც ეხება ნინოწმინდის პანსიონატში ბავშვების უსაფრთხოებას და ძალადობისგან დაცვას, ორგანიზაცია აქვეყნებს გაეროს შეტყობინების ქართულ თარგმანს, თანდართული ორიგინალით.

ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო უწყებებს დაუყოვნებლივ აღასრულონ გაეროს ბავშვთა კომიტეტის მიერ გამოცემული დროებითი ზომა.

სახალხო დამცველმა დარღვევები ამ დაწესებულებებში აღმოაჩინა 2015 და 2018 წლებში.