ანგარიში მომზადებულია "კოალიცია თანასწორობისთვის" წევრი ორგანიზაციების მიერ. 

ბავშვთა მიმართ დისკრიმინაციის ნაწილზე იმუშავა ორგანიზაციამ: "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - PHR". 

ანგარიში ვრცლად ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.