ანგარიში მოიცავს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის იმპლემენტაციის საკითხებს.

ანგარიში მომზადებულია 13 ორგანიზაციისა და 2 ქალთა ქსელის მიერ, რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებსა და გენდერის საკითხებზე. 

დოკუმენტი ვრცლად ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.