ოჯახში მოძალადეს პირად ცხოვრებასა და თავისუფლებაში ჩარევა დამცავი ორდერით აეკრძალა

09/01/2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთასთან, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან და დახმარებასთან დაკავშირებით. ძალადობაგამოვლილი ქალის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტები იცავდნენ.

PHR-ის სამართლებრივი დახმარება “ხელი ხელს” ბენეფიციარს

09/01/2018

PHR-ის სამართლებრივი დახმარების შედეგად სათემო სახლის “ხელი ხელს” მომსახურებაში ჩართულ ადამიანს დროებითი მხარდამჭერი დაენიშნა. დროებით მხარდამჭერი სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მხარდაჭერის მიმღების ინტერესების გათვალისწინებით დანიშნული პირია...

PHR-ის იურისტმა ,,ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაციის მიწვევით ქალთა უფლებების შესახებ ტრენინგი ჩაატარა

09/01/2018

24 დეკემბერს PHR-ის იურისტმა მარიამ ქევხიშვილმა პარტია – ,,ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაციის მიწვევით ქალთა უფლებებით  დაინტერესებული ქალებისთვის ტრენინგი ჩაატარა...

PHR-მა ჯანდაცვის სამინისტროს დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით მიმართა

09/01/2018

11 დეკემბერს ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის  უზრუნველყოფის მიზნით დაუყოვნებლივი ზომების მიღების თხოვნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმართა...

PHR-ის იურისტებმა ძევრის შშმ პირთა პანსიონატში მცხოვრებ ადამიანებს იურიდიული კონსულტაცია გაუწიეს

26/12/2017

21 დეკემბერს PHR-ის იურისტები ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში იმყოფებოდნენ. იურისტებმა ინსტიტუციაში მცხოვრებ ადამიანებს იურიდიული კონსულტაცია გაუწიეს და იმ მექანიზმების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, რაც მათ სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტების შემთხვევაში დაიცავთ.