სასამართლოს დროებითი განჩინებით ჯანდაცვის სამინისტროს შშმ ბავშვისთვის სერვისით უზრუნველყოფა დაევალა

07/03/2018

5 მარტის დროებითი განჩინებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯანდაცვის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის სერვისით უზრუნველყოფის უწყვეტობა დაავალა. არასრულწლოვანი მოსარჩელის ინტერესებს სასამართლოში PHR-ის იურისტები იცავენ და საქართველოს მთავრობის მხრიდან დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის ინდივიდუალური-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემასა და ზიანის ანაზღაურებას 2016 წლის 20 ივნისიდან ითხოვენ.

მოძალადეს ყოფილ სიდედრთან მიახლოება აეკრძალა

07/03/2018

პირველ მარტს განხილულ პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოძალადის მიერ გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილი სიდედრის მიმართ სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლომ ძალაში დატოვა. ძალადობაგამოვლილი ქალის ინტერესებს სასამართლოში ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტი იცავდა.

გადაწყვეტილება საქმეზე PHR-ი ლილუ მიროტაძის წინააღმდეგ

07/03/2018

3 მარტს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” განცხადება განიხილა, რომელშიც PHR-ი უთითებდა, რომ “პრაიმ ტაიმის” ჟურნალისტმა ლილუ მიროტაძემ დისკრიმინაციის შემცველი და ბავშვისთვის საზიანო ინფორმაციის გავრცელებით პროფესიული ეთიკის პრინციპები დაარღვია. ქარტიის საბჭომ გაიზიარა ორგანიზაციის არგუმენტები და გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ჟურნალისტმა დაარღვია ქარტიის მეშვიდე (დისკრიმინაცია) და მერვე (ბავშვის ინტერესების დაცვა) პრინციპები.

ყოფილი მეუღლის მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლომ ძალაში დატოვა

07/03/2018

პირველ მარტს განხილულ პროცესზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოძალადის მიერ გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერი და ყოფილი მეუღლის მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის  მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერი ძალაში დატოვა. 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ბრიუსელში ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

07/03/2018

19-24 თებერვალს, ბრიუსელში საქართველოდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დელეგაციასა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრები მიმდინარეობდა, სადაც საქართველოს მხრიდან ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მიღწევები და გამოწვევები განიხილებოდა.