2024 წლის 15 თებერვალს, PHR-ის ადვოკატმა, თამარ კაპანაძემ ქალაქ თბილისის 202 საჯარო სკოლაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა ჩაატარა და მათ სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის (შემდეგში - სრჯ) უფლებებზე ესაუბრა.