ანგარიშის ავტორები: ანა აბაშიძე, ანა არგანაშვილი, ნანა გოჩიაშვილი. 

კვლევის გადმოწერა: