ანა თავხელიძე

Image
არასრულწლოვანი შშმ პირის გაუპატიურების საქმე: I.C. – რუმინეთის წინააღმდეგ
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 24 მაისის (საბოლოო გახდა 24/08/2016) გადაწყვეტილება   –  I.C.  რუმინეთის წინააღმდეგ საჩივრის ნომერი – N36934/08...
Read more