დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები:

პროექტის მიზანია: საქართველოს მასშტაბით ახალგაზრდებთან საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების, ბლოგისა და ვიდეო ბლოგის გამოქვეყნების გზით, სოც. მედიის მხარდაჭერით, ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის თემაზე ცნობიერების ამაღლება, სექსუალური ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენის გაუმჯობესება და სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვიანობის გაზრდა.


დონორი: ქალთა ფონდი საქართველოში

ხანგძლივობა: 01 აპრილი 2021 - 01 სექტემბერი 2021

თანხა: 5,000.00 $