ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა.