კოალიციამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს წერილობითი კომუნიკაციით მიმართა

13/03/2017

კოალიციამ „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ წერილობითი კომუნიკაციით მიმართა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს, ე.წ. ღარიბაშვილის ჯგუფის საქმეების აღსრულების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მინისტრთა კომიტეტის ინფორმირებას. 

არასრულწლოვანთა ინფორმირება მათი უფლებებისა და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული მექანიზმების შესახებ

07/12/2016

თბილისი. 11 ნოემბერი, 2016 წელი. მართლმსაჯულების სისტემისა და თავიანთი უფლებების შესახებ არასრულწლოვანთა ინფორმირებაა მთავარი მიზანი ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტისა ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“, რომელიც ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ თანამშრომლობით.