განცხადება „რუსთავი 2“-ის საქმის მოსამართლეების კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობასა და მათზე სავარაუდო ზეწოლასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე

23/02/2017

უკანასკნელ პერიოდში გავრცელდა ინფორმაცია რუსთავი 2”-ის საქმის მოსამართლეების კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობასა და მათზე სავარაუდოზეწოლასთან დაკავშირებით.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მთავრობის საქმიანობაზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების მოთხოვნის მიზნით

21/02/2017

2016 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა[1], რომელმაც სერიოზული საფრთხის წინაშე დააყენა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებული დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. 

შენიშვნები “შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე

21/02/2017

ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)“ ეხმიანება საქართველოს პარლამენტში “შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის მიზნით წარდგენილ კანონპროექტს. აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა დაგეგმილია 2016 წლის26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში.

PHR-მა „დღის შოუს“ ჟურნალისტების წინააღმდეგ ეთიკის ქარტიას მიმართა

21/02/2017

მივიჩნევთ, რომ ტელეკომპანია “იმედის”, გადაცემა “დღის შოუს“ პროდიუსერმა და წამყვანებმა, ასევე სხვა პირებმა, ვისაც ჰქონდა უშუალო გავლენა გადაცემის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე დაარღვიეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მე-8 და მე-7 პრინციპები.

კოალიცია „თანასწორობისათვის“ სახელმწიფოს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობის ფაქტს ეხმაურება

21/02/2017

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და ღირსეული ცხოვრების უფლება, პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი სერვისების შექმნის ვალდებულებასთან.