შენიშვნები “შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე

21/02/2017

ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR)“ ეხმიანება საქართველოს პარლამენტში “შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის მიზნით წარდგენილ კანონპროექტს. აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა დაგეგმილია 2016 წლის26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში.

PHR-მა „დღის შოუს“ ჟურნალისტების წინააღმდეგ ეთიკის ქარტიას მიმართა

21/02/2017

მივიჩნევთ, რომ ტელეკომპანია “იმედის”, გადაცემა “დღის შოუს“ პროდიუსერმა და წამყვანებმა, ასევე სხვა პირებმა, ვისაც ჰქონდა უშუალო გავლენა გადაცემის დაგეგმვასა და განხორციელებაზე დაარღვიეს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მე-8 და მე-7 პრინციპები.

კოალიცია „თანასწორობისათვის“ სახელმწიფოს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობის ფაქტს ეხმაურება

21/02/2017

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და ღირსეული ცხოვრების უფლება, პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი სერვისების შექმნის ვალდებულებასთან.

PHR სახელმწიფოს მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტს ეხმაურება

21/02/2017

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ეხმაურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ს.ქ.-ს მდგომარეობას, რომელიც სახელმწიფოში შესაბამისი სერვისის არ არსებობის გამო დგას ინსტიტუციაში მოთავსების რეალური საფრთხის წინაშე.

ინსტიტუციაში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უფლებადამცველებთან შეხვედრა შეეზღუდათ

21/02/2017

ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ გამოხატავს შეშფოთებას 2016 წლის 12 ოქტომბერს მომხდარი ფაქტის გამო, რომელიც შეეხება დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინსტიტუციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ორგანიზაციის იურისტების შეხვედრის აკრძალვის ფაქტს.