უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - ბავშვთა უფლებები

02/04/2015

PHR - მა, ბავშვთა უფლებების თამაზე, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში, ჩრდილოვანი ანგარიში მოამზადა.  ანგარიშის განხილვა მოხდება ადამიანის უფლებათა საბჭოში, 2015 წლის 10 ნოემბერს, 23-ე სესიაზე, როდესაც საბჭო იმსჯელებს საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - დისკრიმინირებულ და მოწყვლად ჯგუფთა უფლებების დაცვა საქართველოში

25/03/2015

PHR-მა უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში ჩრდილოვანი ანგარიში მოამზადა. ანგარიში შეეხება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას და ყურადღება გამახვილებულია ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ მთავარ გამოწვევებზე.