უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - დისკრიმინირებულ და მოწყვლად ჯგუფთა უფლებების დაცვა საქართველოში

25/03/2015

PHR-მა უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში ჩრდილოვანი ანგარიში მოამზადა. ანგარიში შეეხება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას და ყურადღება გამახვილებულია ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ მთავარ გამოწვევებზე.