სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები

11/05/2017

წარმოგიდგენთ „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მიერ მომზადებულ ანგარიშს - „სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები“, რომელიც ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენლების თანაავტორობით მომზადდა.

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

27/04/2017

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს. ის „კოალიცია თანასწორობისთვის” წევრი ორგანიზაციების მიერ არის მომზადებული ეფექტიანი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

06/04/2016

მონიტორინგის ანგარიში მიმოიხილავს პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად“ ფარგლებში განხორციელებულ სამუშაოებსა და მათ შესაბამისობას პროექტით გათვალისწინებულ მიზნებთან და ამოცანებთან.

ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-4 პერიოდული ჩრდილოვანი ანგარიში

10/03/2016

 

ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-4 პერიოდული ჩრდილოვანი ანგარიში.

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

08/05/2015

PHR მონაწილეობდა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების თემაზე, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში, ჩრდილოვანი ანგარიშის მოამზადებაში.