შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ სახელმწიფოს უარი სოციალურ ინკლუზიაზე

21/03/2018

დოკუმენტი მომზადებულია ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” მიერ ფონდ „ღია საზოგადო­ება საქართველოს“ შიდა პროექტის „ევროკავშირსაქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორ­განიზაციების კოალიციის მიერ“.

ბროშურა - მე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვარ

06/02/2018

ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის ფარგლებში: „ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოში“, რომელიც დაფინანსებულია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ.

ბროშურა პედაგოგებისთვის - ძალადობაგამოვლილი ბავშვებისა და მშობლების მხარდაჭერა

06/02/2018

ბავშვის უსაფრთხოება და ძალადობისგან დაცვა საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული უფლებაა, თუმცა, მას ხშირად ემუქრება საფრთხე ოჯახში ძა ლა დობის გამო. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის კვლევის თანახმად, საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით საგანგაშო მდგომარეობაა, რადგან მოსახლეობის 60% დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას ოჯახში, მათ შორის, აღზრდის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას.

ბროშურა ექიმებისთვის - არავინ იმსახურებს ძალადობას

21/06/2017

დადგენილია, რომ მსოფლიოში, ყოველ მეოთხე ქალს, სიცოცხლეში ერთხელ მაინც, გამოუცდია ძალადობა. ძალადობაგამოვლილი ქალის მხარდაჭერის პროცესში ექიმის როლი უმნიშვნელოვანესია...

„ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“

06/06/2017

ანგარიშის - „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“ - მიზანს ქარმოადგენს ერთწლიანი მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების პოზიტიური მაგალითების განხილვა...