ბროშურა ექიმებისთვის - არავინ იმსახურებს ძალადობას

21/06/2017

დადგენილია, რომ მსოფლიოში, ყოველ მეოთხე ქალს, სიცოცხლეში ერთხელ მაინც, გამოუცდია ძალადობა. ძალადობაგამოვლილი ქალის მხარდაჭერის პროცესში ექიმის როლი უმნიშვნელოვანესია...

„ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“

06/06/2017

ანგარიშის - „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად“ - მიზანს ქარმოადგენს ერთწლიანი მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების პოზიტიური მაგალითების განხილვა...

სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები

11/05/2017

წარმოგიდგენთ „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მიერ მომზადებულ ანგარიშს - „სასამართლო სისტემა: რეფორმა და პერსპექტივები“, რომელიც ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენლების თანაავტორობით მომზადდა.

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისთვის საქართველოში - 2016 წლის ანგარიში

27/04/2017

წინამდებარე დოკუმენტი 2016 წელს თანასწორობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს, დისკრიმინაციულ პრაქტიკებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას აფასებს. ის „კოალიცია თანასწორობისთვის” წევრი ორგანიზაციების მიერ არის მომზადებული ეფექტიანი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

06/04/2016

მონიტორინგის ანგარიში მიმოიხილავს პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობების მხარდაჭერა თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად“ ფარგლებში განხორციელებულ სამუშაოებსა და მათ შესაბამისობას პროექტით გათვალისწინებულ მიზნებთან და ამოცანებთან.