რა უნდა იცოდე დროებითი მოთავსებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნისას?

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, არასრულწლოვნებს გააცნოს, რა უფლებები აქვთ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ყოფნის დროს, როგორ უნდა მოიქცნენ და ვის მიმართონ მათი დარღვევის შემთხვევაში.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები (2016-2017)

26/04/2018

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები, რომლებიც ეხება ბავშვთა უფლებებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებს.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ სახელმწიფოს უარი სოციალურ ინკლუზიაზე

21/03/2018

დოკუმენტი მომზადებულია ორგანიზაციის “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” მიერ ფონდ „ღია საზოგადო­ება საქართველოს“ შიდა პროექტის „ევროკავშირსაქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორ­განიზაციების კოალიციის მიერ“.

ბროშურა - მე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვარ

06/02/2018

ბროშურა დაიბეჭდა პროექტის ფარგლებში: „ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმის ეფექტურობის გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოში“, რომელიც დაფინანსებულია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ.

ბროშურა პედაგოგებისთვის - ძალადობაგამოვლილი ბავშვებისა და მშობლების მხარდაჭერა

06/02/2018

ბავშვის უსაფრთხოება და ძალადობისგან დაცვა საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული უფლებაა, თუმცა, მას ხშირად ემუქრება საფრთხე ოჯახში ძა ლა დობის გამო. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის კვლევის თანახმად, საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით საგანგაშო მდგომარეობაა, რადგან მოსახლეობის 60% დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ძალადობას ოჯახში, მათ შორის, აღზრდის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას.