ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენ პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

15/11/2018

„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ანგარიში (ივნისი 2017- ივლისი 2018). წინამდებარე ანგარიში გამოცემულია „ღია საზოგადოების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორების მიერ კვლევაში გამოთქმული მოსაზრება, შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

პოლიტიკის დოკუმენტი - საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის გაუმჯობესების საჭიროება

03/10/2018

დოკუმენტი მომზადებულია „ღია საზოგადოების ფონდის შიდა პროექტის „ევროკავშირი-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის მიერ.

სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში (2016-2017)

24/09/2018

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შედეგები, რომლებიც ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, გენდერულ თანასწორობას და ქალთა უფლებებს. 

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - მოსწავლის სახელმძღვანელო

28/06/2018

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მოსწავლეებისთვის.

 

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

28/06/2018

სახელმძღვანელო მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ პროექტის ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“ ფარგლებში.