მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - მოსწავლის სახელმძღვანელო

28/06/2018

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმძღვანელო მოსწავლეებისთვის.

 

მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

28/06/2018

სახელმძღვანელო მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ პროექტის ,,მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება ბავშვებისათვის“ ფარგლებში.

ინფორმაცია ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის შესახებ

28/06/2018

წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

რა უნდა იცოდე სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნისას?

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყოფნის დროს, როგორ უნდა მოიქცე და ვის მიმართო მათი დარღვევის შემთხვევაში.

ინფორმაცია დაზარალებული და მოწმე 18 წლამდე პირებისთვის

28/06/2018

ბროშურის მიზანია, გაგაცნოს, რა უფლებები გაქვს, თუ ხარ დაზარალებული ან მოწმე არასრულწლოვანი და როგორ დაიცვა აღნიშნული უფლებები პოლიციელთან, გამომძიებელთან, პროკურორთან და სასამართლოსთან ურთიერთობის დროს.