ჩვენ კი, ჯერ ცხრილი ვერ დაგვიზუსტებია…

30/08/2017

ამერიკის უნივერსიტეტის  სამართლის სკოლაში სწავლის დაწყებამდე 3 კვირა დარჩა და ჩვენ უკვე დავიწყეთ მომზადება. გვაცნობენ უნივერსიტეტის ინფრასრუქტურას, შიდა ოპერაციულ წესებს, სერვისებს რომელიც...

აბა, მაცივარი ასწიე

30/08/2017

საპენსიო ასაკის გათანაბრების ინიციატივა, რომელიც ახლახან გაჟღერდა, ნაკლებად წარმოადგენს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის გამოხატულებას, ვინაიდან ისტორიულად ქალთა თანასწორობისკენ მიმართული მექანიზმის გაუქმებას ისახავს მიზნად...

ვისაუბროთ ბავშვების სავალდებულო ვაქცინაციაზე

30/08/2017

ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები რომ საზოგადოებრივი დისკუსიის გარეშე მიიღება, ეს სიახლე არაა. დისკუსიის ნაცვლად კი, როგორც სჩვევიათ, ამ ფორმულირებით დაუსვამენ კითხვებს ქუჩაში გამვლელ ადამიანებს...

ქალის სხეული

31/07/2017

ჩვენ, საქართველოში დაბადებული ქალები ვართ, იმ უთანასწორო გარემოში, სადაც კაცი პრივილეგირებულია – საკუთარი თავის პატრონია, ქალი კი – ქალი კაცის საკუთრებას წარმოადგენს. არც მთლად ისე მინდა, გამოვიდეს...

მშობლის შვებულება მამებს

31/07/2017

შვილი რომ შემეძინა, სწავლის შეწყვეტა და 1 წლით აკადემიური შვებულებით სარგებლობა მომიწია. განათლების მიღების პროცესში ერთწლიანმა წყვეტამ განვითარებაში ხელი საგრძნობლად შემიშალა და გარკვეული პერიოდი დამჭირდა იმისთვის, რომ ჩვეულ სასწავლო გრაფიკს დავბრუნებოდი...