8 რეკომენდაცია ბავშვებს

05/02/2018

ინტერნეტი გადავსებულია ინფორმაციით, როგორ მართონ მშობლებმა ბავშვების ქცევა, ფსიქოლოგები და პედიატრები ასწავლიან მშობლებს, როგორ  აღზარდონ, ასწავლონ და გაუმკლავდნენ ბავშვების პრობლემებს. თითქმის არასდროს წერენ, როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვი თუ მშობელი იქცევა „არც ისე კარგად“. არადა, ფაქტია, მშობლები ხშირად ვიქცევით გაუგებრად, და გაუგებარ ქცევას აღზრდას ვარქმევთ. ვსარგებლობთ იმით, რომ ბავშვმა თავიანთი უფლებები არ იციან.

როცა დუმილი დანაშაულია

11/10/2017

ძალადობა არასოდეს დარჩება დაუსჯელი, თუ მივმართავთ შესაბამის ორგანოებს და საჭიროების შემთხვევაში ვაიძულებთ მათ იმოქმედონ...

დამოუკიდებელი ცხოვრება – ზრუნვიდან მოქალაქეობამდე

11/10/2017

თითოეულ ადამიანს უნდა ჰქონდეს არჩევანის საშუალება – სად იცხოვროს, ვისთან ერთად, რა ჭამოს, როდის დაიძინოს, სად დაიძინოს, ჰყავდეს შინაური ცხოველი თუ მოუსმინოს მუსიკას. ეს ყველაფერი განსაზღვრავს, რეალურად, ვინ ვართ ჩვენ, თითოეული ადამიანის იდენტობას.

ონლაინ რისკებისგან ბავშვების დასაცავად

11/10/2017

ონლაინრისკებისაგან ბავშვებისა და მოზარდების დასაცავად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამედროვე კომუნიკაციების სამყაროში მშობლების, მასწავლებლებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის უმნიშვნელოვანეს ობიექტს წარმოადგენს...

ჩვენ კი, ჯერ ცხრილი ვერ დაგვიზუსტებია…

30/08/2017

ამერიკის უნივერსიტეტის  სამართლის სკოლაში სწავლის დაწყებამდე 3 კვირა დარჩა და ჩვენ უკვე დავიწყეთ მომზადება. გვაცნობენ უნივერსიტეტის ინფრასრუქტურას, შიდა ოპერაციულ წესებს, სერვისებს რომელიც...