შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების წინაშე არსებული ბარიერები მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით

07/03/2016

კვლევა მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ ევროკავშირის პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მეინსტრიმინგი, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში“ ფარგლებში. 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ძირითადი ტენდენციები

07/03/2016

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ძირითადი ტენდენციები

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

07/03/2016

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

07/03/2016

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა. საინფორმაციო ბროშურა.

04/03/2016

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა. საინფორმაციო ბროშურა.