ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ძირითადი ტენდენციები

07/03/2016

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ძირითადი ტენდენციები

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

07/03/2016

სამოქმედო გეგმების ანალიზი ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

07/03/2016

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპირი ისტორიები

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა. საინფორმაციო ბროშურა.

04/03/2016

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა. საინფორმაციო ბროშურა. 

ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება-პირველი წლის შეფასება

24/12/2015

ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება-პირველი წლის შეფასება