დევნილი ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ზეპირი ისტორიები

06/02/2018

კვლევის დოკუმენტი წარმოდგენს საქართველოში მცხოვრები დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და დევნილი ქალების პრობლემების იდენტიფიცირების მცდელობას. კვლევაში მონაწილე დევნილი ქალები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოგვითხრობენ საომარი ტერიტორიის დატოვების დროს არსებულ იმ ბარიერებზე, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან...

ბროშურა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდამჭერებისთვის

25/04/2017

ბროშურა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთა მხარდამჭერებისთვის...

ბროშურა - სოციალური მუშაკების როლის შესახებ, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობისას

10/04/2017

ბროშურა - სოციალური მუშაკების როლის შესახებ,  ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე  პირებთან მუშაობისას...

საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება

10/04/2017

საქართველო-ევროკავშირის 2014-2016 წლების ასოცირების დღის წესრიგის შესრულება. სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი

20/02/2017

კვლევა -  გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი - მომზადებულია „EWMI“ პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) პროექტის „გენდერული სამართლიანობა ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულებისთვის“ ფარგლებში და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.