ტრენინგი სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროსთვის

22/07/2015

PHR-ის ტრეინინგი ბავშვთა, ქალთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებების თემაზე სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს თანამშრომლებისათვის UN WOMEN ის მხარდაჭერით.

შეხვედრა დევნილებთან 25.06.2015

22/07/2015

დღეს, 2015 წლის 25 ივნისს, PHR-მა თბილისში მცხოვრები დევნილებისთვის სემინარი ჩაატარა. სემინარის თემა იყო სოციალური პროგრამები.

ტრეინინგი ადრეულ ქორწინებაზე

22/07/2015

დღეს, 2015 წლის 11 ივნისს, PHR- მა ქალაქ თბილისის 216-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარა სემინარი ადრეულ ასაკში ქორწინების და ადამიანის უფლებების შესახებ. სემინარი ჩატარდა სკოლის მოსწავლეების ინიციატივით და მასწავლებლების მხარდაჭერით.

ტრენინგი იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუროს თანამშრომლებთან

22/07/2015

2015 წლის 29-30 მაისს, PHR-ის ორგანიზებით, ტრენინგი ჩაუტარდათ იურიდიული დახმარების სამსახურის დასავლეთ საქართველოს ბიუროს თანამშრომლებს.

ტრენინგი "ძალადობის იურიდიული ასპექტები"

22/07/2015

2015 წლის 7 და 8 მაისს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვაკე-საბურთალოს ცენტრში PHR-ის წარმომადგენლებმა ანა არგანაშვილმა და ანა აბაშიძემ სოციალური მომსსახურების სააგენტოს უფროს სოციალურ მუშაკებსა და იურისტებს ჩაუტარეს ტრენინგი თემაზე-"ძალადობის იურიდიული ასპექტები".