შეხვდრა დუშეთის შშმ პირთა პანსიონატში

09/02/2016

 ორგანიზაცია ”Disability Rights International"-ისა და PHR-ის წარმომადგენელი, შეხვდნენ დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატის პერსონალსა და იქ მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.

შეხვედრა კოჯრის შშმ ბავშვთა პანსიონატში

09/02/2016

ამერიკელი ექსპერტები, PHR-ის წარმომადგენელთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა პანსიონატში, სადაც შეხვდნენ ინსტიტუციის პერსონალსა და მის ბენეფიციარებს.

შეხვედრა დუშეთის შშმ პირთა სახლში

18/11/2015

2015 წლის 28 ოქტომბერს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე პროფესორი ჟანეტ დანკანი, PHR-ის წარმომადგენლებთან ერთად, სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლში, სადაც იგი შეხვდა 50-მდე შეზღუდული

შეხვედრა შშმ ბავშვთა მშობლებთან

17/11/2015

2015 წლის 27 ოქტომბერს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები შეხვდნენ, ინკლუზიური განათლების პროფესორს, ჟანეტ დანკანს, სადაც პირადი ისტორიების საფუძველზე, ხაზი გაუსვეს იმ ძირითად პრობლემებს, რაც საქართველოში, ინკლუზიური განათლების სფეროში არსებობს.

სათემო ცენტრებში მცხოვრები პირების სამართლებრივი დახმარება

07/10/2015

PHR-მა სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში 2015 წლის 29 აგვისტოს ვიზიტი განახორციელა ქ. გურჯაანში, სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერი ორგანიზაციის ,,ხელი ხელს“ სათემო ცენტრებში.