ქალთა გაძლიერება შრომითი დისკრიმინაციის წინააღნდეგ და გენდერული ძალადობის დასამარცხებლად , ქალთა შრომითი უფლებების დაცვისა სამუშაო ადგილზე შევიწროვების შესახებ.

23/02/2015

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით, თბილისში, სამცხე-ჯავახეთსა და აჭარის რეგიონებში. პროექტის მიზანია ქალთა შრომითი უფლებების დაცვა.