ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ და ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ქალთა დაცვა ძალადობისგან.

23/02/2015

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციის ,,ქალთა ფონდი საქართველოში’’ მხარდაჭერით, თბილისსა და რეგიონებში. პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა, მათ შორის ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ქალთა სამართლებრივი დახმარება.

ქალთა გაძლიერება შრომითი დისკრიმინაციის წინააღნდეგ და გენდერული ძალადობის დასამარცხებლად , ქალთა შრომითი უფლებების დაცვისა სამუშაო ადგილზე შევიწროვების შესახებ.

23/02/2015

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით, თბილისში, სამცხე-ჯავახეთსა და აჭარის რეგიონებში. პროექტის მიზანია ქალთა შრომითი უფლებების დაცვა.