სოფიკო მენაბდიშვილი

26/07/2017

სოფიკო მენაბდიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციას „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ 2017 წლის ივლისიდან შემოუერთდა. ამჟამად,  იგი მუშაობს იურისტის პოზიციაზე პროექტში  "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებისა და შესაძლებლობის მხარდაჭერა, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად".

თამარ რობაქიძე

26/07/2017

თამარი 2017 წლის ივლისიდან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტის პოზიციაზე. 2016-2017 წლებში იგი მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ იურისტის პოზიციაზე...

გიორგი მირიანაშვილი

25/07/2017

გიორგი მირიანაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მუშაობს 2017 წლის ივლისიდან. გარდა ამისა, იგი არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტისა და თბილისის ღია უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კოორდინატორი.

ანა თავხელიძე

25/07/2017

ანა თავხელიძე 2017 წლის აპრილიდან მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტის პოზიციაზე. იგი, ამჟამად, ჩართულია პროექტში „აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად“, რომელსაც ორგანიზაცია "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" ახორციელებს.

მარიამ ქევხიშვილი

30/06/2017

მარიამი „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ გუნდს 2017 წის აპრილიდან შემოუერთდა. 2013 წლიდან მუშაობდა ადამიანის უფლებების დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და საჯარო სამსახურში. 2016 წელს მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო საჯარო სამართალში ტუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტის მიერ (გერმანია). მარიამი ამჟამად მუშაობს პროექტში „აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად“ იურისტის პოზიციაზე.

     1 2 3 >