აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვისაც დაიწყო საგაკვეთილო პროცესი

23/02/2015

2014 წლის 16 იანვარს PHR-ისა და ორგანიზაციის Disability Rights International ორგანიზებულ შეხვედრაზე...

დისკუსია ,,ინკლუზიური განათლება სკოლაში"

23/02/2015

2014 წლის 16 იანვარს PHR-მა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან Disability Rights International ერთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისათვის, ჩაატარა შეხვედრა/დისკუსია თემაზე ,,ინკლუზიური განათლება სკოლაში.

ქმედუუნაროდ აღიარებული შშმ ქალები საკუთარი მეურვის - სახელმწიფოს წინააღმდეგ

23/02/2015

PHR-ის მიერ გაწეული სამართლებრივი დახმარების შედეგად, ქმედუუნაროდ აღიარებულმა ქალებმა (მ.გ. და დ.ხ.) , კანონის საფუძველზე დანიშნული კუთვნილი სოციალური პაკეტით განსაზღვრული ფულადი გასაცემლის განკარგვის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს.  

საქართველოს კოალიცია ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას მიმართავს.

23/02/2015

საქართველოს კოალიცია ბავშვთა და ახალგაზრდობის კეთილდღეობისათვის ტელეკომპანია ,,იმედის ეთერში გასულ გადაცემაში ,,სხვა რაკურსით, ბავშვთა თემატიკის გაშუქების დროს სავარაუდო დარღვევებისა და ეთიკური შეცდომების შესახებ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას მიმართავს.