შეხვედრა ბოლნისის და დმანისის საჯარო სკოლაში

04/11/2015

შეხვედრა ბოლნისისა და დმანისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.

PHR- ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ სკოლებში.

04/11/2015

PHR- ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ სკოლებში.

შეხვედრა მარტყოფის შშმ პირთა დღის ცენტრში

03/11/2015

2015 წლის 29 ოქტომბერს, საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფი, ინკლუზიური განათლების პროფესორი ჟანეტ დანკანი, PHR-ის წარმომადგენლებთან ერთად, შეხვდა მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დღის ცენტრის პერსონალს და შშმ პირებს. 

შეხვედრა შშმ ბავშვთა მშობლებთან

29/10/2015

2015 წლის 27 ოქტომბერს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები შეხვდნენ, ინკლუზიური განათლების პროფესორს, ჟანეტ დანკანს, სადაც პირადი ისტორიების საფუძველზე, ხაზი გაუსვეს იმ ძირითად პრობლემებს, რაც საქართველოში, ინკლუზიური განათლების სფეროში არსებობს.

შეხვედრა დუშეთის შშმ პირთა სახლში

29/10/2015

2015 წლის 28 ოქტომბერს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე პროფესორი, ჟანეტ დანკანი, PHR-ის წარმომადგენლებთან ერთად, სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლში, სადაც იგი შეხვდა 50-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს.