ლექცია-სემინარი რუსთავის 24-ე სკოლა-გიმნაზიაში

17/11/2015

ჰოლოკოსტის სასტიკი დანაშაულის მსხვერპლი მილიონნახევარზე მეტი ბავშვი გახდა. ამ ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზების გაანალიზება მომავალში მსგავსი დანაშაულის თავიდან არიდების ერთადერთი გზაა. 

ადამიანის უფლებების ხედვაზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის სერვისები

17/11/2015

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ხედვა რეაბილიტაციის სერვისების აუცილებელი კომპონენტია. სწორედ ამ მიზნით, 2015 წლის 2-3 ნოემბერს, მაკლეინის ასოციაციის პროფესიონალებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის შესახებ PHR-ის თანამშრომლებმა ტრენინგი ჩაუტარეს. ტრენინგს დაესწრნენ ფსიქოლოგები, ოკუპაციური თერაპევტები და სხვა რეაბილიტაციის დარგის მუშაკები.

სემინარი საჩხერეში

17/11/2015

2015 წლის 14 ნოემბერს PHR-ის წარმომადგენელმა მარი კორკოტაძემ სემინარი ჩაატარა საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში. სემინარს ესწრებოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შშმ ბავშვების მშობლები და საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ ნადირაძე.

შეხვედრა ქ. რუსთავის მერიაში

17/11/2015

2015 წლის 13 ნოემბერს ქალაქ რუსთავის მერიაში გაიმართა შეხვედრა, ქ. რუსთავში მცხოვრები აუტიზმის მქონე ბავშვებისათვის, ABA თერაპიის სერვისის შექმნის და დაფინანსების შესახებ.

საერთაშორისო კონფერენცია - „აუტიზმი"

13/11/2015

11 ნოემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია - „აუტიზმი: არსებული სიტუაცია და გამოწვევები საქართველოში“.
კონფერენცია მიზნად ისახავდა აუტისტური სპექტრის მქონე პირთა მდგომარეობის მიმოხილვას საქართველოში.