ტრენინგი შშმ პირთა საკითხებზე.

09/02/2016

არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ოფისში ჩატარდა  DRI (Disability Rights International) -ის წარმომადგენლების მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, რომელიც ეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის ეფექტურ განხორციელებას, ინკლუზიის მეშვეობით.

DRI-ს ტრეინინგი შშმ ბავშვების მშობლების გაძლიერებისათვის

09/02/2016

2016 წლის 31 იანვარს, საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების ჯგუფმა გამართა შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების ორგანიზაციისთვის "ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ"(FAD).

პროექტის დახურვის პრეზენტაცია

09/02/2016

2016 წლის 29 იანვარს,სასტუმრო ჰოლიდეი ინში, გაიმართა პროექტის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და შესაძლებლობის მხარდაჭერა, თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად" შემაჯამებელი ღონისძიება.

სოციალური გასაცემლის განკარგვის უფლება

27/01/2016

2015 წლის იანვარიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ აქტიურად მუშაობს დახურული ტიპის ინსტიტუციებში მცხოვრები, ქმედუუნაროდ აღიარებული პირების სამართლებრივ დახმარებაზე,

PHR შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალზე ძალადობის შესაძლო შემთხვევას ეხმაურება

12/01/2016

"პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" დუშეთის პანსიონატში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის მიმართ შესაძლო ფიზიკური ძალადობის შესახებ განცხადებას ავრცელებს.