კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

23/02/2015

2014 წლის 5 ნოემბერს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ კვლევის ,,საქართველოს შრომის კანონმდებლობის ანალიზი - დასაქმების ადგილზე სქესის ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია და მისი სამართლებრივი შედეგები“ პრეზენტაცია გამართეს.

დისკუსია: "ბავშვის პირადი ცხოვრების უფლება და მედია"

23/02/2015

2014 წლის 21 ოქტომბერს,ორგანიზაციამპარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვისმოაწყოდისკუსიათემაზებავშვისპირადიცხოვრებისუფლებადამედია“, სადაცმოწვეულმასტუმრებმა

არასამთავრობოების შეხვედრა პრეზიდენტთან

23/02/2015

საქართველოს პრეზიდენტი ქალთა უფლებებზე მომუშავე 25 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი იყო, ერთი მხრივ, იმ პროექტების გაცნობა, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ქალებზე ძალადობის აღმოსაფხვრელად ახორციელებენ, ხოლო მეორე მხრივ, ამ მიმართულებით ახალი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომლებშიც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას.

"მთავრობა ირიდებს თვითკრიტიკულ შეფასებას, აქვს თავდაცვითი პოზიცია. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ და რეალურად შევხედოთ, სად შეგვეშალა."

23/02/2015

"მთავრობა ირიდებს თვითკრიტიკულ შეფასებას, აქვს თავდაცვითი პოზიცია. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ და რეალურად შევხედოთ, სად შეგვეშალა.”

10 ოქტომბერი გოგონათა საერთაშორისო დღე

23/02/2015

„როდესაც მთელი მსოფლიო ჩუმადაა, ერთი ადამიანის ხმა ყველაზე ძლიერია“ - მალალა იუსაფზაი