ყოფილი მეუღლის მიერ მოკლული სალომე ჯორბენაძის საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაიგზავნა

23/02/2015

2015 წლის 23 იანვარს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან -  ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრი (EHRAC) და   ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის " (PHR) - თანამშრომლობით სალომე ჯორბენაძის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს  მიმართა.

შეხვედრა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში

23/02/2015

დღეს, 2015 წლის 23 იანვარს, PHR-ის ორგანიზებით, შეხვედრა შედგა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის, ასევე - სოციალური მომსახურის სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის.

აუტიზმის მქონე ბავშვებისთვისაც დაიწყო საგაკვეთილო პროცესი

23/02/2015

2014 წლის 16 იანვარს PHR-ისა და ორგანიზაციის Disability Rights International ორგანიზებულ შეხვედრაზე...

დისკუსია ,,ინკლუზიური განათლება სკოლაში"

23/02/2015

2014 წლის 16 იანვარს PHR-მა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან Disability Rights International ერთად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებისათვის, ჩაატარა შეხვედრა/დისკუსია თემაზე ,,ინკლუზიური განათლება სკოლაში.

ქმედუუნაროდ აღიარებული შშმ ქალები საკუთარი მეურვის - სახელმწიფოს წინააღმდეგ

23/02/2015

PHR-ის მიერ გაწეული სამართლებრივი დახმარების შედეგად, ქმედუუნაროდ აღიარებულმა ქალებმა (მ.გ. და დ.ხ.) , კანონის საფუძველზე დანიშნული კუთვნილი სოციალური პაკეტით განსაზღვრული ფულადი გასაცემლის განკარგვის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს.