სოციალური გასაცემლის განკარგვის უფლება

27/01/2016

2015 წლის იანვარიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ აქტიურად მუშაობს დახურული ტიპის ინსტიტუციებში მცხოვრები, ქმედუუნაროდ აღიარებული პირების სამართლებრივ დახმარებაზე,

PHR შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალზე ძალადობის შესაძლო შემთხვევას ეხმაურება

12/01/2016

"პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" დუშეთის პანსიონატში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის მიმართ შესაძლო ფიზიკური ძალადობის შესახებ განცხადებას ავრცელებს.

ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება-პირველი წლის შეფასება

04/01/2016

PHR-მა ანგარიშში წარმოადგინა ბავშვთა უფლებების სფეროში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.ანგარიშში განხილულია ბავშვთა სიღარიბე და სიღარიბის ზეგავლენა ბავშვებზე,ასევე ბავშვთა მოწყვლადი ჯგუფების -მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე,ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა. საქართველოში ბავშვთა ტრეფიკინგისა და იძულებითი შრომის საკითხები.

PHR - ეხმიანება სოციალური მომსახურების სააგენტოს

18/12/2015

2015 წლის 14 დეკემბერს ორგანიზაციამ ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR) საკუთარი ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით გამოაქვეყნა განცხადება მარიკა გაბესკირიას მიმართ, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან განხორციელებულ უკანონო ქმედებასთან დაკავშირებით.

ქმედუუნაროდ აღიარებულ ქალზე სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლის ფაქტი

18/12/2015

მიუხედავად სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული არაერთი უკანონო ქმედებისა, დღეს დაფიქსირდა სრულიად უპრეცენდენტო შემთხვევა, როდესაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს გარდაბნის რაიონული განყოფილების სოციალურმა მუშაკმა ვიზიტი განახორციელა მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში, შეხვდა მარიკა გაბესკირიას და მოსთხოვა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე ეთქვა უარი.