მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგი

31/07/2017

არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”, ჩართულები არიან ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წწ.) მონიტორინგის პროცესში...

PHR-ის წარმომადგენლებმა ოზურგეთში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს

31/07/2017

19 ივნისს, ოზურგეთში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრა – ,,ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვის უფლებათა დაცვის მექანიზმები“...

PHR-ის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს

31/07/2017

17 ივლისს ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და მშობლებთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრა – ,,ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვის უფლებათა დაცვის მექანიზმები“...

PHR-ის წარმომადგენლებმა ქუთაისში იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის სამუშაო შეხვედრა გამართეს

31/07/2017

15 ივნისს ქალაქ ქუთაისში იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა – ,,ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვის უფლებათა დაცვის მექანიზმები“...

გადაწყვეტილება საქმეზე – PHR-ი ნინი ობგაიძის წინააღმდეგ

31/07/2017

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქმეზე – PHR-ი ნინი ობგაიძის წინააღმდეგ, საბჭომ დაადგინა, რომ გადაცემის წამყვანმა დაარღვია ქარტიის მე-8 და მე-10 პრინციპები.