ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის უფლება

პუბლიკაცია მომზადებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ოქსფამის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,ჩემი უფლებები, ჩემი ხმა ფარგლებში, ველფეარ ფაუნდეიშენის მხარდაჭერით.

გადმოწერა