უმცირესობის წარმომადგენელ ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში

კვლევა მომზადდა ორგანიზაციების საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და პარტნირობა ადამიანის უფლებებისთვის ერთობლივი პროექტის ,,ქალთა გაძლიერება შრომითი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და გენდერული ძალადობის დასამარცხებლად, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. 

გადმოწერა